Sign in to follow this  
Followers 0
Павел 36

Правила користування маломiрними суднами.

24 posts in this topic

Многие интересуются навигацией в Одессе поєтому решил ознакомить

для інших маломірних суден, визначених відповідно до класифікації „прогулянковими”, на всіх внутрішніх водних шляхах загального користування в Одеській області – з 15 березня до 1 грудня, в залежності від погодних умов

 

 

УЗГОДЖЕНО

Начальник головної державної інспекції з безпеки судноплавства

 

                                    О.А.Щипцов

«          »                       200     року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

рішенням Одеської обласної ради

від 29 лютого  2008  року

№ 485-V

 

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ МАЛОМІРНИМИ СУДНАМИ

НА ВОДНИХ ОБ'ЄКТАХ

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. Правила користування маломірними суднами  на водних об’єктах в Одеській області (далі – Правила) розроблені відповідно до вимог Водного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародних правил попередження зіткнення суден (МППЗС – 72), Закону України "Про державний кордон України", постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують безпеку судноплавства та охорону людського життя на воді, дотримання режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованих прикордонних районах, охорону довкілля.

Правила встановлюють порядок утримання, переміщення та плавання маломірними суднами, облаштування та експлуатації баз для стоянки цих суден на водних об’єктах в межах Одеської області.

 

1.2. У Правилах вживаються терміни в таких значеннях:

 

-                      внутрішні водні шляхи загального користування – річки, озера, водосховища, канали, інші водойми, а також внутрішні морські води та територіальне море, за винятком випадків, коли відповідно до законодавства України їх використання повністю чи частково заборонено;

-                      водний об'єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал);

-                      маломірне судно – самохідне судно с головним двигуном потужністю менш як 75 к. с. (55 кВт) і несамохідне судно та парусне судно валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн (або одиниць), а також моторне судно незалежно від потужності двигунів, але валовою місткістю не більш як 10 регістрових тонн (або одиниць) та несамохідне судно (гребний човен вантажопідйомністю 100 і більше кілограмів, байдарка – 150 і більше кілограмів та надувне судно – 225 і більше кілограмів);

-                      водні мотоцикли і подібні до них судна – швидкісні судна довжиною до 4 метрів, з первинним двигуном, спроектовані для руху по поверхні води в перехідному або глісуючому режимі і управління яким виконується однією особою, призначені для перевезення однієї особи або декількох осіб, що знаходяться на плавзасобі, сидячи на спеціальних сидіннях, стоячи на колінах або в іншому положенні, що відрізняється від положення у середині плавзасобу. Зазначений термін охоплює плавзасоби з такими назвами: водний мотоцикл (water-byke), водні санки, водний скутер (scooter), джет (jet-byke/jet-ski), гідроцикл;

-                      підйомно-буксирувальна система – пароплан, парашут, крило -  призначена для розважальних буксирувань як над водою (за катером чи водним мотоциклом), так і над сушею (буксирування вручну або з використанням спеціальної лебідки, що забезпечує задане навантаження на буксирувальний трос);

-                      база для стоянки маломірних суден (база - стоянка) – суб’єкт господарювання, одним із статутних напрямів діяльності якого є надання послуг з безпечного утримання маломірних  суден та плавзасобів, який утримує і використовує спеціально обладнані для цього гідротехнічні споруди або природні берегові об’єкти, за винятком баз та інших пунктів базування суден флоту рибного господарства;

-                      прокатна база – спеціалізована база-стоянка, на якій маломірні судна надаються у користування (експлуатацію) юридичним або фізичним особам у встановленому порядку. Прокатні бази – стоянки бувають постійні та тимчасові.

-                      тимчасова прокатна база – прокатна база маломірних суден, яка створюється юридичними або фізичними особами – власниками маломірних суден, на договірній основі між ними та місцевими органами самоврядування, на визначений період часу для проведення відпочинку на воді;

-                      тимчасовий пункт базування – пункт базування маломірних суден, який створюється на визначений нетривалий час для здійснення господарської або іншої діяльності юридичними або фізичними особами – власниками маломірних суден, на договірній основі, між ними та місцевими органами влади, згідно з діючими вимогами та за узгодженнями з контролюючими органами.

-                      система управління безпекою бази (СУБ) – структурована та документована система, яка дозволяє персоналу бази ефективно проводити її політику в галузі забезпечення безпеки судноплавства та захисту навколишнього середовища;

 

1.3. Контроль за виконанням цих Правил здійснюється в межах власної компетенції місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад, районних адміністрацій в місті Одеса, підрозділами Державної прикордонної служби України, Держфлотінспекції України, Держрибфлотінспекції у тісній взаємодії з організаціями, установами, діяльність яких пов'язана із забезпеченням правопорядку та охорони життя на воді, територіальними підрозділами органів внутрішніх справ, рибоохорони та охорони довкілля відповідно до законодавства.

 

1.4. Навігація маломірних суден на водних об’єктах в Одеській області триває з урахуванням режиму плавання кожного окремого судна:

-                      для маломірних суден, що здійснюють рибогосподарську, промислову та природоохоронну діяльність у прибережній частині Чорного моря, на лиманах, р.р. Дунай, Дністер та озерах – цілорічно, відповідно до класифікації судна з обов’язковим урахуванням льодової обстановки та погодних умов.

-                      для моторних, вітрильно-моторних та вітрильних яхт, яким дозволено класифікаційним товариством плавання в зимових умовах та без обмеження району – цілорічно, в залежності від льодової обстановки та погодних умов.

-                      для маломірних суден, що забезпечують транспортний зв’язок і господарську діяльність населення на островах дельти річок Дунай та Дністер – цілорічно, відповідно до класифікації судна з обов’язковим урахуванням льодової обстановки та погодних умов.

-                      для інших маломірних суден, визначених відповідно до класифікації „прогулянковими”, на всіх внутрішніх водних шляхах загального користування в Одеській області – з 15 березня до 1 грудня, в залежності від погодних умов.

-                      для маломірних суден, що належать юридичним та фізичним особам, які здійснюють прокатну діяльність – з 1 травня до 30 вересня (на період курортного сезону), в залежності від погодних умов.

Обмеження для плавання маломірних суден (час доби, район плавання, висота хвилі та сила вітру, відстань від берега) зазначаються в Свідоцтві на придатність судна до плавання.

Встановлені строки навігації не розповсюджуються на маломірні судна контролюючих органів та рятувально-водолазної служби.

 

РОЗДІЛ II

ПОРЯДОК ОБЛІКУ МАЛОМІРНИХ СУДЕН

 

2.1. Маломірні судна, що належать юридичним та фізичним особам, підлягають реєстрації в органах реєстрації у порядку встановленому чинним законодавством.

У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою України, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, усі маломірні судна підлягають обліку у підрозділах Державної прикордонної служби у межах адміністративного району.

 

2.2. Маломірні судна після реєстрації приписуються до баз-стоянок, які відповідають вимогам безпеки судноплавства та забезпечуються керівництвом баз-стоянок постійними місцями для стоянки (зберігання). Всі приписані до бази-стоянки маломірні судна вносяться до журналу приписного флоту цієї бази із зазначенням бортового номера, типу судна, власника судна, його адреси і телефону, місця стоянки судна на базі, часу проходження технічного огляду на придатність до плавання.

При неможливості бази-стоянки забезпечити маломірне судно (гумове надувне, гідроцикл) постійним місцем для стоянки дозволяється, за погодженням з адміністрацією бази-стоянки та підрозділом Держприкордонслужби, утримувати маломірне судно в іншому місці, яке забезпечує його надійну охорону, але дані по ньому заноситься до журналу приписного флоту.

 

2.3. Маломірні судна, що знову придбані або збудовані, повинні бути поставлені на облік в органах реєстрації у 10-денний термін.

Маломірні судна, з якими громадяни тимчасово перебувають у районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, протягом 24 годин з часу прибуття повинні бути поставлені їх власниками на тимчасовий облік у найближчому підрозділі Держприкордонслужби і приписатися та утримуватися на базах-стоянках, що допущені до експлуатації.

 

2.4. Зміни в даних стосовно реєстрації маломірних суден, зняття їх з реєстрації проводиться з обов’язковим інформуванням про це відповідного підрозділу Держприкордонслужби.

 

2.5. Забороняється зберігання на базах-стоянках, плавання та пересування маломірних суден, незареєстрованих в установленому порядку, а у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено контрольований прикордонний район, не облікованих також у підрозділах Держприкордонслужби.

 

РОЗДІЛ III

ПОРЯДОК ОБЛАДНАННЯ ТА ОБЛІКУ БАЗ-СТОЯНОК МАЛОМІРНИХ СУДЕН
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ МАЛОМІРНИХ СУДЕН НА БАЗАХ-СТОЯНКАХ

 

3.1. Бази стоянки облаштовуються в місцях, які визначаються обласною державною адміністрацією, за погодженням з Держфлотінспекцією, а бази-стоянки флоту рибного господарства – з Держрибфлотінспекцією України.

В межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району місця розміщення та облаштування баз-стоянок погоджуються з Державною прикордонною службою.

Бази-стоянки не можуть бути розташовані ближче, ніж 100 м від дебаркадерів, та не ближче 500 м від гідротехнічних споруд спеціального призначення та мостів.

Номери базам-стоянкам надаються  Державною прикордонною службою.

 

3.2. З метою своєчасного облаштування бази-стоянки щороку до початку навігаційного сезону підлягають огляду комісіями, утвореними обласною та районними державними адміністраціями, до складу яких включаються представники, інспектори Мінекобезпеки, державних органів, що здійснюють нагляд за безпекою судноплавства та реєстрацією суден, представники Держкомрибгоспу (у разі потреби), МВС, Державної прикордонної служби та міськвиконкомів міст обласного значення.

Окрім проведення щорічного огляду,  зазначені комісії готують пропозицій щодо визначення місць розташування баз-стоянок.

До роботи комісій залучається керівництво баз-стоянок.

 

3.3. Підприємства, установи й організації, до управління яких належать бази-стоянки, впорядковують і обладнують їх в порядку, установленому цими Правилами, забезпечуючи належну охорону та зв’язок з підрозділами Державної прикордонної служби, Держфлотінспекцією, Держрибфлотінспекцією.

Відповідальність за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства, стан безпеки судноплавства, функціонування системи управління безпекою, профілактична робота із попередження аварійних подій, у тому числі безпечна експлуатація та утримання бази, організація контролю за схоронністю суден та їх випуском у плавання покладається на керівника бази.

Керівництво бази-стоянки встановлює, за узгодженням з регіональними підрозділами Держфлотінспекції України, порядок зберігання та випуску маломірних суден, який повинен передбачати:

-          контроль за виходом і поверненням маломірних суден;

-          наявністю обов'язкових суднових документів і посвідчення судноводія;

-          дотримання норм пасажиромісткості та забезпечення судна рятувальними засобами;

-          сповіщення судноводіїв про прогноз погоди.

У межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено контрольований прикордонний район, порядок зберігання та випуску маломірних суден повинен відповідати вимогам:

- порядку обліку та тримання на пристанях, причалах і в пунктах базування самохідних та несамохідних суден, плавзасобів і засобів для пересування по льоду, їх плавання та пересування у територіальному морі та внутрішніх водах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. № 1147;

- інструкції про випуск самохідних і несамохідних суден, інших плавзасобів у  територіальне море та  внутрішні води, затвердженої облдержадміністрацією та підрозділом Державної прикордонної служби України.

Відповідним наказом керівника бази призначається відповідальна особа для організації роботи із забезпечення безпеки судноплавства, функціонування системи управління безпекою.

Юридичні особи, що мають маломірні судна, повинні призначати осіб, відповідальних за експлуатацію та користування ними, а також їх утриманням на базі-стоянці.

Для попередження аварійних подій, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства та системності в роботі з питань безпеки на базі-стоянці під час навігації щомісяця проводяться Дні безпеки.

Адміністрація бази повинна організувати такий порядок  роботи персоналу бази, при якому інформація про аварійну подію передається негайно. Цей порядок має бути документально закріплений в Системі управління безпекою.

 

3.4. Бази-стоянки (окрім баз-стоянок флоту рибного господарства) підлягають реєстрації в Держфлотінспекції України. Реєстрація бази здійснюється на підставі письмової заяви адміністрації бази.

До заяви додаються документи, завірені в установленому порядку:

-                      копія правовстановлюючого документа бази;

-                      реєстраційна картка бази;

-                      копія акта відводу земельної ділянки;

-                      довідка про балансову належність основних фондів бази (споруд, плавзасобів тощо);

-                      копія технічного паспорта (технічного звіту) бази;

-                      копії свідоцтв Регістру судноплавства України на гідротехнічні споруди, що належать базі або експлуатуються нею (за наявності);

-                      схема бази з визначенням основних технічних характеристик бази;

-                      копія наказу про призначення особи, відповідальної за забезпечення системи управління безпекою бази;

-                      довідка про кількість суден на базі (окремо для фізичних та юридичних осіб).

Після реєстрації кожній базі-стоянці видається Свідоцтво про реєстрацію в Держфлотінспекції.

 

3.5. Територія і акваторія баз-стоянок повинна утримуватись згідно з вимогами пожежного, санітарно-епідеміологічного нагляду та охорони довкілля та відповідати вимогам безпеки судноплавства.

 

3.6. Кожна база-стоянка повинна мати:

3.6.1. Правовстановлюючу документацію:

-    державний акт на право користування землею (договір на оренду земельної ділянки);

-                      свідоцтво про реєстрацію бази-стоянки, видане Держфлотінспекцією;

-                      реєстраційну картку, видану Держфлотінспекцією;

-                      наказ про призначення особи, що відповідає за СУБ та експлуатацію бази-стоянки та маломірних суден;

-                      технічний паспорт;

-                      документи Регістру судноплавства України про відповідність гідроспоруд (при наявності таких гідроспоруд на базі) чинним стандартам;

-                      акт виконання тральних робіт або водолазного обстеження акваторії бази-стоянки;

-                      схему бази з визначенням основних технічних характеристик бази;

-                      довідку про балансову належність основних фондів бази (споруд, плавзасобів).

 

3.6.2. Приміщення для диспетчерсько-вахтової служби, в якому повинно бути:

-                      розпорядок роботи бази;

-                      документи, що входять до СУБ бази-стоянки;

-                      правила користування базою і суднами, установлені адміністрацією бази-стоянки;

-                      довідка про кількість суден на базі та схему бази-стоянки;

-                      акт щорічного огляду бази-стоянки  комплексною комісією;

-                      журнал огляду бази-стоянки контролюючими органами;

-                      журнал обліку приписного флоту;

-                      журнал випуску суден у плавання;

-                      журнал інформації прогнозів погоди та гідрометеоумов;

-                      акти іспиту пірсів, містків, сходнів та вантажопідйомних засобів (за наявністю);

-                      інструкцію про порядок передання інформації про надзвичайні події та аварійні випадки з маломірними суднами;

-                      інструкції з функціональними обов’язками осіб, які здійснюють випуск та охорону суден на базі-стоянці. Інструкція з випуску суден розробляється керівником  бази-стоянки та узгоджується з Державною прикордонною службою та Держфлотінспекцією України;

-                      список власників маломірних суден і осіб, що використовують судна за дорученнями, їх домашні адреси і телефони;

-                      адреси, а також номери  телефонів найближчих підрозділів МВС, МНС, Держфлотінспекції, рятувальних станцій, швидкої медичної допомоги, Державної прикордонної служби, керівництва бази-стоянки та відповідального за її експлуатацію.

 

3.6.3. Територія бази повинна мати:

-                      під’їзні автомобільні шляхи;

-                      щит, на який наноситься номер бази-стоянки, її належність, загальна кількість суден, їх тип;

-                      спеціально обладнаний причал для посадки та висадки пасажирів (за необхідності та за умов стану берега);

-                      місце для збереження пально-мастильних матеріалів (за наявності);

-                      відповідно до чинного законодавства обладнаний штрафний майданчик для затриманих маломірних суден, що були вилучені у осіб у випадку керування судном у нетверезому стані, відсутності необхідних суднових документів, відсутності документів судноводія, інших грубих порушень;

-                      приміщення для зберігання весел, підвісних двигунів, вітрил та іншого шкіперсько-технічного майна;

-                      пристосування (металеві або залізобетонні) для кріплення до нього плавзасобів за допомогою ланцюгів, замків (місце кріплення повинно бути замаркірованим, на нього наноситься реєстраційний номер плавзасобу);

-                      пристосування для підйому суден із води;

-                      щоглу висотою 6-8 м  для подання сигналів штормового попередження і збору суден на базу-стоянку;

-                      буї, які визначають кордони виключення-включення двигунів самохідних (моторних) суден;

-                      електричне освітлення, яке забезпечує у темний час доби нагляд за усією територією бази-стоянки;

-                      протипожежні, аварійні та рятувальні засоби;

-                      територію, загороджену по периметру парканом з воротами і хвіртками, що зачиняються на замок.

 

3.6.4. На базі-стоянці обладнується не менше одного інформаційного стенда, на якому розміщується:

-                      схема бази;

-                      план стоянки суден;

-                      схема руху суден на акваторії бази;

-                      правила користування базою і суднами, встановлені адміністрацією бази;

-                      правила попередження нещасних випадків з людьми;

-                      розклад дій при пожежі або падінні людини в воду;

-                      гідрометеорологічні дані на кожну добу та прогноз погоди;

-                      інформація про аварійні випадки та порушення правил користування суднами;

-                      витяг із зазначених Правил;

-                      правила з охорони навколишнього середовища;

-                      схему району плавання.

 

3.7. На базах-стоянках причали, трапи, сходні, містки для сполучення з берегом і сусідніми причалами повинні мати:

-                      цілісний настил;

-                      достатню площу для безпечного розміщення людей та виконання необхідних робіт;

-                      достатню ширину, що повинна забезпечити прохід не менше двох чоловік;

-                      необхідні швартові засоби;

-                      відбійні пристрої;

-                      протипожежне та рятувальне обладнання відповідно до встановлених норм;

-                      надійне кріплення до берега (грунту);

-                      написи про допустиму кількість ошвартованих суден;

-                      написи "Випробувано" із зазначенням року та місяця випробування;

-                      вільні під’їзди для пожежних машин;

Випробування причалів, трапів, сходнів, містків здійснюється відповідно до встановлених законодавством норм.

 

3.8. На кожній базі-стоянці, окрім пунктів базування флоту рибного господарства, має бути обладнаний рятувальний пост з постійним чергуванням рятувальників. Якщо кількість суден на базі-стоянці складає 26 та більше одиниць, то на такій базі має бути чергове рятувальне судно. Чергові рятувального посту, а також судноводій рятувального судна повинні володіти відповідними знаннями та навичками – прийоми рятування потопаючих, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим на воді. Експлуатація бази-стоянки без рятувального поста, рятувального судна забороняється.

 

3.9. Власники маломірних суден та посадові особи, які забезпечують їх зберігання, у разі зникнення, викрадення або втрати іншим шляхом цих суден, а також шкіперського та рятувального майна зобов'язані негайно поінформувати про це підрозділи Державної прикордонної служби, Держфлотінспекції, МВС та вжити заходів до їх розшуку.

 

3.10. Усі маломірні судна повинні замикатися на замок. Судна, які утримуються у незакритих приміщеннях, прикріплюються до металевих стояків тросами (ланцюгами). Утримання підвісних двигунів, весел та іншого шкіперського знаряддя дозволяється лише у спеціально виділеному для кожного плавзасобу приміщенні. Ключі від закритих приміщень і замків знаходяться у власників суден. Там, де умови не дозволяють виділити (обладнати) приміщення для кожного судна, обладнується спеціальне загальне приміщення, яке замикається на замок і охороняється.

 

3.11. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, завантаження і розвантаження маломірних суден (посадка-висадка осіб) поза базами-стоянками забороняється (за винятком випадків, пов'язаних із стихійним лихом, аварією, катастрофою,  або  з дозволу  підрозділу Державної прикордонної служби).

 

3.12. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу у територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження  маломірних  суден, підрозділи Державної прикордонної служби, уповноважені працівники Держфлотінспекції мають право тимчасово забороняти експлуатацію баз-стоянок або забороняти вихід цих суден у територіальне море та внутрішні води.

Про запровадження цієї санкції своєчасно інформуються зацікавлені юридичні та фізичні особи. Обмеження діє до усунення виявлених порушень.

 

РОЗДІЛ IV

ВИПУСК ТА ПЛАВАННЯ МАЛОМІРНИХ СУДЕН

 

4.1. Випуск маломірних суден у територіальне море та внутрішні води здійснюється адміністрацією пристані, причалу або пункту базування в порядку, встановленому згідно з Інструкцією про випуск самохідних і несамохідних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води, яка затверджується облдержадміністрацією разом з відповідним підрозділом Державної прикордонної служби України.

Категорично забороняється випуск маломірних суден при несприятливих погодних умовах та при отриманні „штормового попередження”

 

4.2. Усі маломірні судна підлягають щорічному технічному огляду представниками Регістру судноплавства України, крім суден, що зареєстровані в установленому порядку у Держкомрибгоспі.

 

4.3. Під час руху судноводії маломірних суден повинні виконувати Правила плавання на внутрішніх водних шляхах України та Міжнародні правила попередження зіткнення суден в морі, а також вимоги інших нормативних документів, що регламентують безпеку судноплавства.

 

4.4. Плавання маломірних суден забороняється:

-        на ділянках, відведених для нерестовищ;

-        у заповідниках та заказниках;

-    в місцях  знаходження водозаборів та станцій перекачування води.

Заборона не розповсюджується на судна контролюючих органів та судна, що використовуються для обслуговування зазначених водних об’єктів.

Ділянки та інші акваторії, що заборонені для руху маломірних суден, повинні бути обставлені інформаційними знаками.

Промисел риби та інших водних живих ресурсів у акваторіях заповідників та заказників здійснюється за відповідними дозволами.

 

4.5. До користування маломірними суднами допускаються особи, які мають відповідні документи на право користування цими суднами:

-        судновий білет, видається інспекцією Регістратора флоту України;

-        свідоцтво про придатність малого судна до плавання, видається Регістром судноплавства України;

-        свідоцтво на право управління самохідним судном або парусною яхтою, видається Держфлотінспекцією України.

При користуванні громадянами маломірними суднами забороняється:

-        виходити  в плавання без дозволу осіб, відповідальних за вихід суден;

-        використовувати маломірні судна,  що не зареєстровані у встановленому порядку, не несуть реєстраційних номерів,  не  пройшли щорічного технічного огляду;

-        завантажувати судна понад визначену вантажопідйомність і пасажиромісткість;

-        заходити на суднах в акваторії, відведені для купання;

-        плавати і підходити до берега в місцях масового відпочинку людей;

-        видавати на прокат судна і кататись на них дітям до 18 років без супроводу дорослих;

-        використовувати маломірні судна не за призначенням;

-        знаходитись на судні та користуватись судном в стані будь-якого сп'яніння;

-        на ходу судна сидіти на носі, кормі чи бортах судна, звісивши ноги за борт;

-        віддалятись від берега на відстань, більшу, ніж  указано у Свідоцтві про придатність малого судна до плавання;

-        під час руху пірнати, купатися з судна, переходити з судна на судно.

 

4.6. Проведення тренувальних зборів, спортивних змагань, туристичних переходів яхт, веслових, моторних човнів здійснюється в кожному окремому випадку за узгодженням з Державною прикордонною службою та підрозділом Держфлотінспекції тільки в межах внутрішніх вод і територіального моря України.

Організатори таких заходів несуть відповідальність за безпеку учасників і забезпечують роботу відомчих рятувальних постів.

Про місце проведення фізкультурних, спортивних та інших масових заходів на воді, про час, характер заходу, що здійснюється, загальну кількість учасників та список осіб, які забезпечують охорону життя людей на воді (склад рятувального поста чи екіпаж рятувального судна), та які судна забезпечують безпеку масових заходів, підприємства, установи та організації завчасно повідомляють Держфлотінспекцію та територіальний підрозділ Державної пошуково-рятувальної служби на водних об’єктах МНС України.

4.7. На ділянці річки Дунай в районі міста Вилкове, на період оселедцевої путини дозволяється:

- плавання маломірних суден, що здійснюють рибопромислову діяльність, у темний час доби у районах, вказаних в перепустці на право виходу в річку на місця промислу із зазначенням часу повернення, за умови несення суднами бортових вогнів та світлового обладнання, наявності зв’язку з Державною прикордонною службою, базами для стоянки, Держфлотінспекцією та Держрибфлотінспекцією України;

- тимчасове зберігання маломірних суден поза територіями баз-стоянок при створенні умов, що унеможливлюють їх несанкціоноване використання, з обов’язковим інформуванням підрозділу Державної прикордонної служби;

- обладнання тимчасових пунктів базування маломірних суден поза базами-стоянками, місце розташування та порядок експлуатації яких визначаються Кілійською райдержадміністрацією за погодженям з Державною прикордонною службою, Держфлотінспекцією та Держрибфлотінспекцією України.

Термін, на який проводится випуск суден для промислового лову риби, визначається Кілійською райдержадміністрацією за погодженням з Державною прикордонною службою, Держфлотінспекцією та Держрибфлотінспекцією України.

4.8. Про аварійні ситуації,  пригоди,  порушення  правил безпеки плавання,  не повернення суден  у встановлений час чергово-вахтова служба бази-стоянки негайно повідомляє найближчі підрозділи Державної прикордонної служби, Держфлотінспекції України та вживає заходів щодо пошуку судна.

Про всі випадки загибелі людей, форс-мажорні обставини, про виявлені рятувальні засоби, предмети, речі, які знайдені у морі, на території пляжів і береговій смузі, власники суден через чергово-вахтову службу баз-стоянок негайно повідомляють найближчі підрозділи  прикордонних  військ, Держфлотінспекції, Міністерства внутрішніх справ.

 

РОЗДІЛ V

ПОРЯДОК ОБЛАДНАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТИМЧАСОВИХ ПРОКАТНИХ БАЗ

 

5.1. Тимчасові прокатні бази розміщуються в місцях, визначених місцевими райдержадміністраціями та міськвиконкомами за погодженням з Держфлотінспекцією та Державною прикордонною службою України.

 

5.2. Між власниками тимчасових прокатних баз та райдержадміністраціями або міськвиконкомами складається двосторонній договір про розміщення тимчасової прокатної бази на берегових ділянках за умови відповідності ділянки вимогам безпеки судноплавства. Відповідність берегової ділянки безпеці судноплавства узгоджується з Держфлотінспекцією.

 

5.3. Власнику тимчасової прокатної бази для здійснення прокатної діяльності потрібно мати:

-        договір про розміщення тимчасової прокатної бази;

-        свідоцтво про підприємницьку діяльність;

-        ліцензію Державного департаменту морського та річкового транспорту на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим і морським транспортом;

-        свідоцтво про рівень підготовки на виконання діяльності по наданню певних послуг при перевезенні пасажирів водним транспортом та організації розваг на воді з використанням підйомно–буксирувальних систем (парашут, дельтаплан, пароплан тощо), видане відповідним кваліфікаційним товариством.

Експлуатація тимчасової прокатної бази у разі відсутності або закінчення терміну дії жодного з перелічених документів забороняється.

 

5.4. Тимчасові прокатні бази повинні бути розташовані на відстані не менше 500 метрів одна від одної. Тимчасові бази не можуть бути розташовані ближче, ніж 100 метрів від дебаркадерів й інших причальних споруд та не ближче 500 метрів від гідротехнічних споруд та мостів.

 

5.5. Тимчасова прокатна база повинна мати:

-        доріжки безпеки (ділянка акваторії, огороджена з двох боків фалами із закріпленими на них кольоровими  поплавками на відстані в глибину акваторії 50 метрів). Поплавки повинні мати величину та колір, яка забезпечує їх видимість при хвилюванні води. Ширина доріжок повинна бути не менше 10 метрів. На відстань 25 метрів від урізу в глибину води всередині доріжок повинен бути розташований фал з поплавками, який розділятиме  доріжки на дві рівні частини. В одній частині повинен здійснюватися вихід маломірних суден,  в другій – вхід. На відстані 50 метрів від зовнішнього кінця доріжок повинні бути розташовані буї, які визначають кордони виключення – включення двигунів маломірних суден або зниження швидкості;

-        стенд, на якому знаходиться інформація про тимчасову прокатну базу, особу, відповідальну за діяльність тимчасової прокатної бази, та правила випуску суден,    правила користування суднами, інструкція з техніки безпеки, інформація щодо попередження нещасних випадків та надання першої допомоги потопаючому, інструкція про порядок передання інформації про надзвичайні події та аварійні випадки з маломірними суднами.

 

5.6. На тимчасовій прокатній базі забороняється:

-        надавати в прокат  самохідні чи моторні маломірні судна особам, які не мають права управління такими суднами;

-        надавати в прокат маломірні судна особам, які знаходяться в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

-        надавати в прокат маломірні судна  дітям до 18 років без супроводу дорослих;

-        випуск людей на маломірних суднах без рятувальних жилетів;

-        випуск суден, якщо фактична гідрометеообстановка на водоймі небезпечна для плавання суден даного типу.

 

5.7. До управління водними мотоциклами допускаються тільки особи, які мають свідоцтво на право управління маломірним судном з відповідною потужністю двигуна або даним типом судна.

Плавання (їзда) на водних мотоциклах дозволяється тільки у світлий час доби при видимості не менш 10 кабельтових, при ступені хвилювання моря до 2 балів (висота найбільших хвиль до 0,75 м) у визначених місцях. Вихід водних мотоциклів у плавання дозволяється тільки за наявності на базі-стоянці чергового катера для надання, на випадок необхідності, допомоги водному мотоциклу або наявності договору між власником водного мотоцикла і рятувально-водолазною службою про забезпечення рятувальних дій.

Плавання на водних мотоциклах дозволяється не далі як 500 м від берегової лінії, а в місцях розміщення пляжів із зовнішньої сторони - не ближче 50 метрів від буйкової огорожі пляжу.

Право навчання управлінню водним мотоциклом на воді надається тільки особам (інструкторам), які мають відповідну підготовку і свідоцтво на право управління маломірним судном.

Тренування на спортивних водних мотоциклах дозволяється тільки в спеціально відведених для занять водно-моторним спортом акваторіях.

Під час плавання використання водієм і пасажирами водного мотоцикла індивідуальних рятувальних засобів обов'язкове.

Заправку пально-мастильними матеріалами водних мотоциклів, які експлуатуються в місцях масового відпочинку населення, проводити тільки на березі за межами територій пляжів і місць масового відпочинку

 

5.8. Використання апаратів для підводного плавання (аквалангів), які належать державним підприємствам, спортивним організаціям, а також громадянам на правах приватної власності, та занурення дозволяється в місцях, безпечних для занурення.

Підводне занурення дозволяється здійснювати з інструктором або у кількості не менше двох осіб при проходженні підготовки та наявності відповідного сертифікату чи водолазної книжки.

При здійсненні занурення, проведенні підводних робіт є обов’язковим наявність судна забезпечення, або на поверхні води виставляються буї.

Здійснення підводного занурення самостійно категорично забороняється.

 

РОЗДІЛ VI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Юридичні та фізичні особи, які допустили порушення цих Правил несуть адміністративну, кримінальну відповідальність у встановленому порядку.

 

6.2. Якщо порушення цих Правил стало причиною організації рятувальної операції на воді, то усі витрати, які пов'язані з цією операцією, відшкодовує порушник.

 

6.3. Безпека судна та його екіпажу є основним та невід'ємним  обов'язком  його капітана (власника), який зобов'язаний забезпечити повне постачання і оснащення судна, укомплектування його досвідченим екіпажем, фізично підготовленим, щоб міг протистояти умовам штормової погоди. Капітан (власник) повинен забезпечити справність корпусу, рангоуту, такелажу, двигунів та всього обладнання, переконатися у тому, що всі табельні рятувальні засоби зберігаються належним станом та що всі члени екіпажу і пасажири знають місце їх знаходження і правила користування ними.

 

6.4. Усі випадки порушення даних Правил, за які до винних вжиті санкції згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, розглядаються органами, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 

 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Авицена сказал:

 

Если длина 2,45 регистрация необходима?

Приписка к их причалу?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если погранзона , тогда все необходимо и регистрация и приписка и отход !!!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас как раз вот изучаю вопрос регистрации надувных лодок до 2м 50 см, дошел до спасательных сертифицированных жилетов..устал понимать и искать логику:smile:   Можно ссылку на конкретный пункт где это регламентируется об необходимости регистрации весельной лодки до 2м 50 см если будешь ходить на ней в погранзоне.

p.s. встретил в инете фразу еще одного "любителя" регистрации лодок : " ..Украина подписала конвенцию по судоходству, на основании которой суда до 20 метров и до 12 чел и с маломощным мотором не подлежат регистрации. тем более для личного пользования, а не коммерческого.."

Теперь перепроверяю эту информацию, если это так .то проще в судах ломать админпротоколы, чем надувать лодку и выходить на ней на рыбалку в Одесской области:mellow:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 1998 р. N 1147

ПЕРЕЛІК
міст і районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони
Одеська область

міста Ізмаїл, Іллічівськ, Одеса, Южне;

Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Ізмаїльський, Кілійський, Кодимський, Комінтернівський, Котовський, Красноокнянський, Овідіопольський, Ренійський, Роздільнянський, Саратський, Тарутинський, Татарбунарський, Фрунзівський райони.

2) контрольований прикордонний район - це ділянка місцевості, яка визначена, як правило, у межах території району, міста, селища та села, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється органами Державної прикордонної служби, а також у межах територіального моря, внутрішніх вод, частини вод прикордонних річок, озер та інших водойм і розташованих у цих водах островів;

Edited by RGV
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закон http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP981147.html

не нашел. что то я обязательной регистрации, а вот приписка обязательна и с  уведомлением надо еще раз внимательно почитать

Edited by RGV
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

По крайней мере  уже известно. что владельцам надувных лодок до 2 м 50 см без мотора рады в Ананьевском. Арцизском, Балтском, Березовском, Ивановском, Кодымском, Любашевском. Николаевском\, Савранском и Ширяевских районах. Осталось найти места где в этих районах можно мореходить без регистрации и приписке:smile: 

Edited by RGV
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, RGV сказал:

Закон http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP981147.html

не нашел. что то я обязательной регистрации, а вот приписка обязательна и с  уведомлением надо еще раз внимательно почитать

Ну и как приписываться без регистрации ? Лодка с определенными характеристиками или надувной матрас ? Вообще в чем проблема ? Регистрация ?   

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приписываешься без проблем..400 грн и пакет документов к причалу., а вот с регистрацией это возня нелепая:smile: Должно все быть четко:smile: купил лодку до 20 метров и 12 человек пас/вместимость с двигателем до 50 л.с. для не коммерческих целей, поехал на причал приписался, дали тебе номер и ты катаешься себе на здоровье соблюдая нормы международного морского права:mellow: Зачем приписываться к нескольким причалам?:mellow: если ты один. выход обозначил у своих и все..база в комп ввела и все все видят:mellow: во всем мире 21 век, а мы по старинке еще огонь жгем, что бы дымом смс послать:mellow:

 Напоминаю. что мы о надувных лодках без мотора до 2м50см в Кочурганском водохранилище. Я там когда то с лодки таких лещей ловил..:mellow:

Edited by RGV
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, RGV сказал:

Приписываешься без проблем..400 грн и пакет документов., а вот с регистрацией это возня нелепая:smile:

Приписывают лодку без судового билета ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Напоминаю..что мы продолжили разговор после вашего ответа на  вопрос GSV..а вопрос состоял в том, что "..Если длина 2,45 регистрация необходима? Приписка к их причалу?." Вы ответили. что обязательно нужна регистрация, т.к. это погранзона,а оказалась. что регистрация не нужна, необходимо выполнить другие требования.

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минуты назад, RGV сказал:

Напоминаю..что мы продолжили разговор после вашего ответа на  вопрос GSV..а вопрос состоял в том, что "..Если длина 2,45 регистрация необходима? Приписка к их причалу?." Вы ответили. что обязательно нужна регистрация, т.к. это погранзона,а оказалась. что регистрация не нужна, необходимо выполнить другие требования.

 

Спорить не буду , поступайте как считаете нужным ,

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ох..если бы я мог всегда поступать, как считаю нужным:mellow::mellow: а так..закон есть закон:mellow: Вынуждены читать полностью и соблюдать:mellow: 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.07.2017 at 19:42, RGV сказал:

:mellow: Зачем приписываться к нескольким причалам?:mellow: если ты один. выход обозначил у своих и все..база в комп ввела и все все видят:mellow: во всем мире 21 век

потому как граница разбита на участки, и каждый участок контролирует другой погранотдел. Одни к другим не лезут Поэтому и надо делать много приписок к причалам.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, BALU сказал:

потому как граница разбита на участки, и каждый участок контролирует другой погранотдел. Одни к другим не лезут Поэтому и надо делать много приписок к причалам.

В приписном написано Р-он плаванья- "Прибрежный" и не обозначен конкретный р-он плаванья.Как тут уже писали,звонили в Одесский реестр,там сказали,что конкретных участков плаванья нет,главное только отход и приход с причала.Это может у погранцов внутреннее распоряжение,которое нас не каким боком не касается,если бы был такой закон по участкам,то в приписном указывали р-он плаванья,если не прав то поправьте? На ту же банку тогда с какого причала нужно выходить? Т.е на матрасе можно вдоль всего побережья до Крыма плыть,а на приписанной лодке,скажем в Крыжановке,на 10-ю Фонтана нельзя?

Edited by zawaz
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема надувных лодок до 4 метров с двигателем до 10 л.с. надумана государством и заваулирована так, что бы поиметь лишний раз мозг гражданину:mellow: :mellow:это бесплатная медицина, бесплатное образование и доступный спорт плохо. а все драконовское, что осталось от сталинских времен это хорошо:mellow::mellow:

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, RGV сказал:

Тема надувных лодок до 4 метров с двигателем до 10 л.с. надумана государством и заваулирована так, что бы поиметь лишний раз мозг гражданину:mellow: :mellow:это бесплатная медицина, бесплатное образование и доступный спорт плохо. а все драконовское, что осталось от сталинских времен это хорошо:mellow::mellow:

Я про то что,сколько читал по маломерам,приход-отход,приписка к причалу в погранзоне понятно,но про район плавания именно в районе приписки к причалу такого не где не нашел,может BALU нам даст ссылку на этот закон?

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, zawaz сказал:

Я про то что,сколько читал по маломерам,приход-отход,приписка к причалу в погранзоне понятно,но про район плавания именно в районе приписки к причалу такого не где не нашел,может BALU нам даст ссылку на этот закон?

 

Так нет ясности. звучит так "перелік міст і районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони Одеська область" 

Нет конкретики, а всего лишь фраза о том, что могут быть (а могут не быть)  установлены контролированные прикордонные районы в границах районов и городов. Где посмотреть эти и кем установлены эти прикордонные районы? Район области и прикордонный район это ни одно и тоже в рамках этого постановления. И вообще вся информация очень сильно заваулирована и спрятана от граждан. Должно быть все просто и доступно. что бы ничего не просить..места причалов. телефоны пограничников и т.д. Лодка тоже транспортное средство. что велосипед и автомобиль..только перемещается по воде.

Edited by RGV
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, RGV сказал:

Так нет ясности. звучит так "перелік міст і районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони Одеська область" 

Нет конкретики, а всего лишь фраза о том, что могут быть (а могут не быть)  установлены контролированные прикордонные районы в границах районов и городов. Где посмотреть эти и кем установлены эти прикордонные районы? Район области и прикордонный район это ни одно и тоже в рамках этого постановления. 

Так а к району плавания причала это как относится?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если понимать в тупую требования,  то выйти ты должен только с причала(базы)..что и ограничивает твои возможности по району плавания. Т.е. теоретически. что выйти в Кучурганское водохранилище. ты должен сначала приписаться там где то к причалу и выйти при этом уведомив пограничников. если не будет приписки. то база или причал не выпустит. через свои ворота. А для того. что бы не приписываться к причалам и уведомлять пограничников, для этого нужна карта хотя бы мест баз и причалов, границ пограничных районов, телефонов и т.д. на каком то сайте рыбколхоза в Киеве что ли:mellow: а то как преступники и контробандисты выходим на воду:mellow:

Edited by RGV
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем Вам смотреть эти районы? берете минимум 15км от гос границы вглубь страны и вот вам прикордонна контрольована смуга (за вычетом населенных пунктов и мест массового видпочинку). Но она никаким образом к району плавания/приписке к причалу не относится. Все плавсредства, выходящие на воду в Держ прик контр смуге должны быть приписаны к БСМС и выходить только с них и прибывать на них. Возвращение на БСМС не позднее 20.00. Если у Вас нормальный мотор нет проблем с Южного махнуть на Санжеку или из Чабанки в Маяки. Приписываются абсолютно все плавсредства выходящие в ДПКС. Если лодка не подлежит регистрации (менее 2,5м ..) она тоже приписывается к причалу, но подаются фото владельца, копии документов,  документы подтверждающие право собственности на локу (чек или договор купли продажи, ), если лодка подлежит регистрации (более 2,5м, мотор...) тогда полный пакет регистрационных документов.

У меня коллега, завсегдатай Маяк, тоже решил все сделать нормально, что б ловить спокойно. Вступил в УООР и решил приписать в Маяках лодку. Но у него недомер 2,4 и его никто не хотел приписывать, ни в Беляевке, ни в Маяках. Он ездил по причалам но его просто отфутболивали, мол без регистрации нельзя.  Я ему мозги пробил, что его просто отшивают. Он пошел погранцам и те сказали:"обязаны приписать, если будут отказывать, -звоните нам". И Вот он наконц-то приписал свое незарегистрированное чудо в Маяках. Получил пропуск. Теперь тащится, с полным пакетом документов, спокойно ловит и не оглядывается по сторонам. 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 29.07.2017 at 14:44, zawaz сказал:

Я про то что,сколько читал по маломерам,приход-отход,приписка к причалу в погранзоне понятно,но про район плавания именно в районе приписки к причалу такого не где не нашел,может BALU нам даст ссылку на этот закон?

 

Подъезжайте к погранцам в отделы и спрашивайте какой отдел и какой участок границы он контролирует?, вам там все покажут и доходчиво объяснят, дадут ссылку на интересующий вас закон...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 29.07.2017 at 20:18, pikez сказал:

 

Хочу разобраться в вопросе почему лодка до 20;00 должна вернуться на причал. Почему я могу ночевать в погранзоне приехав на машине и не могу ночевать приплыв на лодке. Это такое бесплатное приложение к безвизу?

-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет. Эта норма введена еще задолго до безвиза. 20.00 это еще очень нормально, на многих БСМС требуют возврата до 18.00. Вообще же цифра 20.00 взята мной как наипозднейший срок дня, ибо нормативный документ гласит " Випуск здійснюється у денний час доби ", поэтому нужно уточнять врмя возврата конкретно по месту приписки. 

Ну а если хотите разобраться,- Вам сюда:

http://region.odessa.gov.ua/Main.aspx?sect=Page&IDPage=29130&id=106

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1147-98-п

 

Edited by pikez
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начну с того, что пограничники начал проверять маломеры, ссылаясь на положение о пограничной зоне от 1998 года.

Специально дежурят на причалах, в частности, в Беляевке. Уже были скандалы. Ведь чтобы просто поплавать на резиновой лодочке возле берега, она должна быть приписана к причалу и сообщать об отходе. Причём, приписывают все лодки, даже без номеров. Ничего нового, просто раньше за этим никто не следил. В 1998 году эти правила приняли, но "жёсткость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения" :)

Почему они вдруг активизировались - Бог их знает. Но свои права они выучили хорошо, наизусть зачитывают положения, рассказывают, что весь Беляевский район - прикордонная зона. 

На самом деле безумие полнейшее. По словам пограничника:  «В погранзоне плавсредство — это все, что плавает. Хоть карманная лодка, хоть надувной матрац, хоть два связанных баула». Представляете, что и сколько там ещё плавает:) Согласно положению, плавать на надувном матрасе без последствий можно лишь в местах организованного отдыха. То есть на пляже. 

Ну бред же это всё... У нас с Приднестровьем и Молдовой безвизовый режим, можно кататься на внутреннем паспорте, через границу тоннами по договорнякам везут контрабас, а на лодочке - нельзя. Я понимаю, если граница проходит по реке, где один берег наш, другой - их. Но нет, нельзя везде. К счастью, погранцы тоже люди и на рожон не лезут, предупреждают и отпускают, даже штраф в 119 грн не выписывают. Это пока. 

К чему этот пост. Конечно, закон есть закон, и надо стремится быть законопослушными гражданами. Но: "Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом". Это положение от 1998 не отражает ситуацию в 2018 году. Законы принимаются людьми для людей. В них должен быть Смысл и Рассудок. Если он теряется - они редактируются. Или отменяются. Но только не у нас. У нас ждут, пока не случится случай или придёт миссия. Или придёт Варяг и решит.

Как мой французский друг Кристоф Лакарен. Жил себе как все в селе Шабо - делал и продавал вино. Без лицензии, конечно, потому что стоит она баснословно и простому человеку её просто не дадут.  На Кристофа "наехали" УБОП. В этой ситуации наш человек поплакался бы, откупился или закрыл бы лавочку. Но не француз. Этот поднял шум и теперь мы имеем Закон о малом виноделии. Тысячи людей которые делали прекрасное вино, продавали и молчали в тряпочку (или платили дань) должны быть благодарны этому "варягу". Вот так получается.  

Кстати, мне пограничники также рассказали, что любая видео-съёмка в пограничном районе может производиться только с разрешения/уведомления погранслужбы...Неслабо? Снял видео на телефон на Турике или Днестре - нарушитель режима погранзоны :) Документа не видел, просто пересказываю их слова. Говорят, тут снимали передачу на День рыбака и брали у нас "дозвил". 

 И напоследок, хотите интересно сравнение? Вы сухопутную границу с Приднестровьем, Молдовой, ЕС (!) можете без лишних слов пересекать на велосипеде, не приписывая его нигде. Не говоря уже о том, чтобы кататься на нём по "пограничному Беляевскому району". 

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.