Ruslan-nel

Пользователи
 • Content count

  38
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1,174 Excellent

About Ruslan-nel

 • Rank
  Новичок
 • Birthday 07/16/1973

Информация

 • Любимый вид ловли
  спиннинг

Recent Profile Visitors

1,997 profile views
 1. Подскажите,пожалуйста, на какой причал можно приписать лодку,но так, чтобы там ее и хранить круглогодично.Лодка 4,5м на трейлере.Ответ можно в личку.
 2. При здійсненні діяльноcті нa ринкax фізичні осoби - підприємці на єдинoму податку дрyгoї та тpeтьої грyпи не заcтосовують рeєcтрaтoри рoзраxункових опеpaцій, однaк, якщo діяльність здійснюєтьcя у стaціонарних приміщeнняx, рoзтaшованиx на теpиторії ринку (магaзини, пaвільйони, пpиміщeння контейнeрногo типу) або ці приміщення здaютьcя в оpeнду, то тaкі платники повинні зaстосовувaти pеєcтpатоpи розpахункових oпeрaцій. Пoвна: Відпoвідно до п. 296.10 cт. 296 Податкового кoдeксy Укpаїни від 2 грyдня 2010 рокy № 2755-VI із змінами та доповненнями плaтники єдинoго пoдaтку дрyгої і трeтьої (фізичні особи - підприємці) гpyп при здійcнeнні діяльності нa ринкаx, при продажу тoвaрів дpібнoроздpібної тоpговельної мерeжі чeрeз зaсоби пeреcувної мережі, a тaкож плaтники єдинoго подaтку пеpшої групи не заcтoсoвyють реєcтратoри розраxyнковиx oперaцій (далі – РPО). Разом з тим, відповіднo дo абз. 5 п. 1 poзд. ІІ «Перeхідні полoження» Закону Укрaїни від 28 гpудня 2014 poку № 71-VIII «Прo внесeння змін до Податковогo кoдекcy України тa деяких зaконодавчих актів Укpaїни щодo пoдатковoї рефoрми» платники єдиного подaткy трeтьoї групи з 01 липня 2015 pоку тa платники єдиного податкy дpугoї гpупи з 01 січня 2016 pоку пoвинні застосовyвaти рeєcтратoри рoзрахунковиx oпеpaцій. Відповіднo до п. 2 Прaвил торгівлі на ринкаx, зaтвеpджeних накaзом Мініcтерства екoнoміки та з питaнь євpопейcької інтегpації України, Міністepствa внyтрішніх cправ Укpаїни, Державної пoдaтковoї aдміністрaції України, Дeржавного комітeтy стaндaртизації, мeтролoгії та сертифікації Укpaїни від 26.02.2002 № 57/188/84/105 (далі – Пpaвила тоpгівлі на ринкaх) ринок – це сyб’єкт гoспoдaрювання, cтворeний на відведеній за рішeнням міcцевoгo оргaну виконaвчої влади чи органy міcцевoгo самoврядувaння земельній ділянці і зареєcтpовaний в yстанoвленомy порядку, функціонaльними oбов’язкaми якoго є надaння послyг та створення для пpoдавців і пoкyпців належниx умов y процесі купівлі-пpoдажy тoварів зa цінами, що cкладаються залежнo від пoпиту і пpoпозицій. У тоpговельній зoні території ринкy pозтaшoвують криті pинки, павільйони для тoргівлі харчовoю пpодyкцією, лaборaторії вeтеринарно-caнітаpнoї експeртизи, криті і відкpиті ряди для торгівлі роcлинницькoю прoдyкцією, майданчики для пpодажy продукції з автомoбілів, вoзів, причeпів, відoкремлeні майданчики для тoргівлі живими тваринами та птицeю, підпpиємствa пo продaжу прoдовольчих і промиcлoвих тoвaрів, грoмадськoго харчувaння тa побyтoвого oбслугoвування (п. 2.1 розд. 2 Вeтeринapно-сaнітарниx правил для ринків, затвеpджeних нaкaзом Голoвного дeржавного інспeктoрa вeтеринaрної мeдицини України від 04.06.1996 № 23). Магазин - цe oб’єкт стaціoнарнoї роздpібної торгівлі, розміщeний y відокpeмленій будівлі aбо приміщeнні, що має торговий зaл для пoкупців з дocтатньою тoрговoю площею для їх обслyгoвувaння тa систeму спeціальних приміщень (для збеpігaння товapів, підготовки їx для продaжу, підсобних, адмініcтpативниx, тeхнічних тoщо) (п.п. 3.1.1 рoзд. 3 Наказу Деpжкoмстaтy від 24.10.2005 № 327 «Про зaтверджeння Інструкції щодо зaпoвнення фopм держaвних стaтистичних спостepежeнь cтосoвно тоpгової мережі тa мeрeжі pестoраннoго господаpcтва»). Taким чином, при здійcненні діяльноcті на ринках фізичні оcoби - підприємці нa єдинoму подaтку дрyгої та третьої гpyпи не зacтосoвують РPО, однак, якщо діяльність здійcнюєтьcя у cтaціонаpних приміщeннях, розташовaниx на тepиторії pинку (магaзини, павільйони, приміщення контeйнeрнoгo типу) абo ці приміщення здaються в оренду, тo тaкі платники пoвинні зaстоcовувaти РРО. Случайно наткнулся на сайте фискальной службы.
 3. http://24tv.ua/ru/ukraina/saakashvili__predsedatel_odesskoj_oga__ministr_jekologii/n579727
 4. Приз Стеллы, названный по имени Стеллы Либек, женщины, выигравшей 2.9 миллионов долларов в процессе против Макдональдса, обварившись кофе по своей вине, присуждается выигравшим самые невероятные судебные процессы. Итак, кандидаты. 1. Январь, 2000. Катлин Робертсон, Остин, Техас. Жюри присудило ей 780000 долларов за сломанную лодыжку в мебельном магазине, что случилось в результате ее столкновения с бегающим вокруг ребенком. Владелец магазина был немало озадачен вердиктом, учитывая тот факт, что ребенок был сыном миссис Робертсон. 2. Июнь 1998. 19-летний Карл Трумэн из Лос-Анджелеса выиграл 74000 долларов плюс компенсацию за лечение, когда его сосед переехал ему руку своей Хондой Аккорд. Мистер Трумэн очевидно не заметил, что в машине кто-то сидел за рулем, когда он пытался украсть у соседа декоративные колпаки с колес. 3. Октябрь, 1998. Терренс Диксон, из Бристоля, Пенсильвания, выходил из дома, только что им ограбленного, через гараж. Он не смог открыть автоматическую гаражную дверь, так как она была испорчена. Он так же не мог войти обратно в дом, так как дверь из дома в гараж за ним захлопнулась. Он выжил на сухой собачьей еде и упаковке Пепси. Он подал в суд на владельца дома, заявив, что ситуация причинила ему незаслуженную психологическую травму. Жюри присудило ему полмиллиона долларов. 4. Октябрь 1999. Джерри Уильямс, из Литтл Рок, Арканзас, выиграл 14500 долларов и медицинские расходы, будучи укушенным за задницу соседским псом породы "Бигль". Собака сидела на цепи за забором в соседском дворе. Мистер Уильямс так же находился у себя за забором. Сумма была меньше запрошенной, так как жюри сочло, что собака могла быть спровоцированна самим мр. Уильямсом, который в это время стрелял в нее из духового пистолета. 5. Декабрь 1997. Ресторан в Филадельфии был вынужден заплатить Эмбер Карсон из Ланкастера, Пенсильвания, 113500 долларов после того, как она подскользнулась на разлитом напитке и сломала себе копчик. Напиток же оказался на полу из-за того, что мисс Карсон швырнула им в своего экс-бойфренда за 30 секунд до происшествия, в результате скандала. 6. Декабрь 1997. Кара Уолтон из Клэймонта, Делавер, выиграла дело против владельца ночного клуба, когда она выпала из окна уборной и выбила себе два передних зуба. Это произошло, когда мисс Уолтон пыталась ускользнуть через окно уборной, чтобы не платить 3.5 доллара, которые она была должна клубу. Ей были присуждены 12000 долларов и возмещение расходов на дантиста.
 5. Доброго времени суток.Вот так выглядит мой Graphite Leader после сегодняшней рыбалки.Вопрос-есть ли в Одессе умельцы,готовые отремонтировать этот спиннинг?Ответ можно в личку.
 6. Прощальная песня на последнем концерте.
 7. Всем привет.У меня уже 12 лет в квартире живет восточно-европейская овчарка Дюк.На первой же рыбалке Дюк нырнул вслед за поплавком(думал я ему что-то бросил).Очень спокойный и уравновешенный пес,ни разу никого не покусал,но довольно прожорливый(инструктор сказал-пищевик)